Soalan Lazim

Perkhidmatan

Pihak Penguna boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan berhampiran untuk membolehkan tindakan pembersihan dijalankan secepat mungkin

Warna tong kitar semula adalah seperti berikut :

 • Warna Biru - Untuk kertas.
 • Warna Jingga - Untuk tin aluminium, tin keluli dan plastik.
 • Warna Coklat - Untuk kaca.
 

Pihak Berkuasa Tempatan

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di negara ini dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut

 1. Majlis/Dewan Bandar Raya
 2. Majlis Perbandaran
 3. Majlis Daerah

Majlis/Dewan Bandar Raya ialah Majlis Perbandaran yang dinaikkan taraf bandar raya setelah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria bagi Majlis/Dewan Bandar Raya ialah jumlah penduduk yang melebihi 100,000 orang dan hasil tahunan melebihi RM20 juta.

Majlis Perbandaran lebih tertumpu kepada bandar (urban) jika dibandingkan dengan Majlis Daerah dan mempunyai penduduk dan hasil yang melebihi Majlis Daerah. Kriteria bagi Majlis Perbandaran ialah jumlah penduduk yang melebihi 100,000 orang dan hasil tahunan melebihi RM5 juta.

Majlis Daerah lebih tertumpu kepada luar bandar (rural-based). Kriteria bagi Majlis Daerah ialah jumlah penduduk kurang daripada 100,000 orang dan hasil tahunan kurang daripada 5 juta.

145 buah PBT (termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur), iaitu Majlis Perbandaran (MP) 31 buah; Majlis Daerah (MD) 114 buah. Terdapat juga beberapa badan lain yang diberi kuasa oleh Kerajaan Negeri masing-masing untuk melaksanakan fungsi-fungsi PBT seperti: PBT Kulim Hi-Tech, PBT Pasir Gudang, Perbadanan Putrajaya dan sebagainya.

Kesemua PBT terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri masing-masing. Bidang tugas KPKT adalah untuk menyelaras PBT-PBT tersebut dari segi penyeragaman dasar dan perundangan, memberi khidmat nasihat termasuk khidmat nasihat teknikal dan penyaluran peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan.

Orang ramai boleh membuat aduan terus kepada PBT yang berkenaan ataupun kepada KPKT. Soalan: Apakah sampah pukal (tilam, almari buruk dan sebagainya) di pungut seperti mana kekerapan pungutan sampah biasa ?

 

Apa Itu Cukai Taksiran

Cukai Taksiran atau Cukai Harta dikuatkuasakan selaras dengan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di bawah Seksyen 127. Ia adalah cukai yang dikenakan ke atas pemilik harta tanah yang terletak di dalam kawasan MBJB:

 • Perumahan
  Rumah teres, rumah berkembar, rumah sesebuah, rumah bandar, rumah pangsa, pangsapuri, apartment, kodominium,rumah kedai dan      sebagainya. 
 • Perdagangan
  Kedai, kedai pejabat, apartment perkhidmatan, pusat membeli belah , pawagam, pejabat, hotel, stesen minyak, pusat rekreasi dan sebagainya.
 • Perindustrian
  Kilang teres, kilang berkembar, kilang kluster, kilang sesebuah, bengkel dan sebagainya.
 • Pertanian
  Ladang Kelapa Sawit, kebun sayur-sayuran, kebun bunga dan sebagainya.
 • Tanah Kosong
  Lot pertanian, lot kediaman, lot perindustrian, tanah pembangunan dan sebagainya.    

Cukai Taksiran perlu dibayar bagi membiayai:

 • Perkhidmatan pembersihan kawasan seperti pungutan sampah, pembersihan jalan, parit dan pemotongan rumput;
 • Pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur seperti jalan, parit, longkang dan pengindahan bandar;
 • Penyediaan dan penyelenggaraan lampu jalan;
 • Pembinaan dan penyelenggaraan kemudahan awamseperti dewan orang ramai, tandas awam, pasar, padang permainan kanak-kanak, tempat rekreasi dan sebagainya;
 • Menyediakan perkhidmatan perbandaran dan kesihatan awam.

Ya, tanah kosong yang mempunyai geran hakmilik dikenakan Cukai Taksiran selaras dengan Peruntukan Seksyen 2, Akta di atas.

Cukai Taksiran ditentukan berdasarkan kadar peratusan (%) yang diambil daripada Nilai Tambah setiap pegangan harta seperti formula berikut:

          Nilai Tambah   X    Kadar %  mengikut Jenis Pegangan  =    Cukai Taksiran

Kawasan MBJB Sedia Ada

Jenis Pegangan

Kadar

Perumahan Dan Lain-Lain

0.12%

Perumahan Kos Rendah

0.11%

Perumahan Rizab Melayu

0.04%

Perdagangan

0.27%

Perindustrian

0.30%

Tanah Pertanian

0.07%

Kg Senibong

0.07%

 

 

Kawasan Baru Hasil Persempadanan Semula

Jenis Pegangan

Kadar

Perumahan Komuniti Jenis A (Rm42,000)

0.17%

Perumahan Komuniti Jenis B (Rm80,000)

0.21%

Perumahan/Kediaman

0.13%

Perumahan Mampu Milik (Bawah Rm150,000)

0.13%

Rizab Melayu (Kediaman)

0.10%

Perdagangan/Perniagaan

0.20%

Perusahaan/Perindustrian

0.30%

Pertanian

0.05%

Pertanian (Jln Sg Tiram Sahaja)

0.02%

Komponen utama yang diambil bagi penentuan Nilai Tambah ialah nilai tanah dan nilai bangunan.

 • Tanah        : Anggaran nilai tanah yang munasabah berdasarkan Aras Nilai Tahun 2013
 • Bangunan : Anggaran kos bangunan yang munasabah berdasarkan Aras Nilai Tahun 2013

Perbezaaan Cukai Taksiran boleh berlaku disebabkan terdapat beberapa faktor antaranya :

 • Keluasan lantai bangunan (disebabkan terdapat ubahsuai atau ubah tambahan)
 • Jenis Bangunan
 • Kedudukan bangunan atau unit (intermidiate/end/odd/dll)
 • Jenis bahan binaan
 • Lokasi
 • Status Pegangan (Bumiputera/antabangsa)
 • Jenis Pegangan (Kekal/Pajakan/dll)

Nilai Tambah akan kekal sehingga Penilaian Semula yang dikuatkuasakan kecuali pindaan kepada Senarai Nilaian akan dibuat sebagaimana Seksyen 144, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Pindaan Senarai Nilaian akan dibuat atas sebab-sebab berikut :

 • Bangunan baru
 • Bangunan diubahsuai/tambahan binaan
 • Bangunan runtuh atau dirobohkan
 • Keluaran Hakmilik baharu
 • Perubahan nilai pada harta yang disebabkan oleh peruntukan undang-undang , perancangan dan sebagainya
 • Pembetulan penilaian sedia ada

Cukai Taksiran perlu dijelaskan dua kali setahun

 • Setengah tahun pertama     :   1 Januari - 28 Februari
 • Setengah tahun kedua        :   1 Julai - 31 Ogos

Notis berdenda akan dikeluarkan sekiranya Cukai Taksiran dibayar selepas tarikh akhir pembayaran.

Anda akan dikenakan tindakan seperti berikut:

 1. Surat Peringatan akan dikeluarkan dan anda perlu menjelaskan dalam masa lima belas (15) hari dari tarikh notis ini dipos/diserah;
 2. Jika masih gagal, Notis (Borang E) akan dikeluarkan. Anda juga perlu menjelaskan dalam masa lima belas (15) hari dari tarikh notis ini dipos/diserah;
 3. Jika masih gagal, Sitaan Harta Alih akan dibuat ke atas harta alih yang terdapat di bangunan anda atau lelongan harta tanah bagi yang tidak mempunyai harta alih seperti tanah kosong, melalui Pendaftar Mahkamah Tinggi sebagaimana Seksyen 151.

Caj Notis yang dikenakan sebagaimana berikut :

BIL

NOTIS

CAJ

1

Surat Peringatan

 RM 6.00

2

Notis (Borang E)

RM 11.00

3

Borang G (Sita)

RM 33.00

Bil Cukai Taksiran telah diposkan berdasarkan alamat sedia ada di dalam pengkalan data MBJB yang diperolehi daripada Pemaju atau pemilik terdahulu.

 • Anda boleh mencetak bil Cukai Taksiran melalui aplikasi dalam talian (Online) dengan mendaftar di pautan MyBill di dalam portal MBJB https://apl.mbjb.gov.my/mybill
 • Anda juga boleh hadir ke kaunter setempat di Pejabat MBJB bagi mencetak bil Cukai Taksiran tersebut.

Anda boleh layari portal MBJB di www.mbjb.gov.my bagi mendapatkan Borang Permohonan Makluman Pertukaran Alamat(P-03) dan hantar ke Jabatan Penilaian, Menara MBJB bagi tindakan kemaskini.

Anda perlu membuat pendaftaran Pindahmilik (Borang i/j) melalui aplikasi dalam talian (Online) di pautan http://johor.ekhidmat.my. Kegagalan berbuat demikian mengikut tempoh yang ditetapkan, apabila disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM2,000.00 atau penjara selama tempoh tidak lebih enam (6) bulan atau kedua-duanya sekali sebagaimana yang termaktub di bawah Seksyen 160, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Cukai taksiran dan yuran penyelenggaraan adalah dua perkara yang berbeza.  Yuran penyelenggaraan adalah untuk menyelenggara kawasan gunasama harta anda.Manakala Cukai Taksiran adalah untuk perkhidmatan perbandaran seperti membaiki jalan, kemudahan rekreasi, kemudahan infrastruktur dan lain-lain.

Cukai Taksiran dan Caj Kumbahan atau Caj Pembentungan adalah dua perkara yang berbeza. Kuasa untuk mengenakan cukai taksiran diberikan kepada Majlis mengikut peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), manakala kuasa untuk mengenakan caj pembentungan diberikan kepada Indah Water Konsortium (IWK) mengikut peruntukan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Oleh itu, setiap pemilik ataupemunya sesuatu pegangan adalah diwajibkan untuk membayar cukai harta dan caj kumbahan (sekiranya ada).

Bayaran Cukai Taksiran secara ansuran dibenarkan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dan kelulusan Majlis. Anda boleh mengemukakan permohonan bayaran ansuran kepada Unit Tunggakan Cukai Harta, Jabatan Penilaian atau sebarang pertanyaan boleh hubungi talian 07-2198233.

Anda perlu memberi notis makluman kepada Majlis jika bangunan anda tidak didiami. Anda layak diberi remisi sekiranya memenuhi syarat-syarat sebagaimana Seksyen 162, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

 

 • Membayar Cukai Taksiran sebelum tarikh akhir pembayaran;
 • Menyemak di pejabat MBJB samada harta tanah anda sudah dikenakan Cukai Taksiran atau belum;
 • Memberitahu Majlis jika terdapat pertukaran alamat surat-menyurat;
 • Memaklumkan Majlis jika terdapat pertukaran hakmilik dengan membuat permohonan pendaftaran Pindahmilik (Borang i/j) melalui aplikasi dalam talian (Online) di pautan http://johor.ekhidmat.my;
 • Hadir di pejabat Majlis dan menjelaskan sebarang tunggakan Cukai Taksiran (sekiranya ada) kepada Majlis sebelum pertukaran hakmilik berlaku;
 • Memberitahu Majlis melalui surat-menyurat jika bangunan anda telah diubahsuai atau dirobohkan;
 • Memberi kerjasama kepada anggota Majlis apabila pegangan diperiksa untuk tujuan Cukai Taksiran;
 • Memberitahu Majlis secara surat-menyurat jika telah mendirikan bangunan tanpa pelan bangunan;
 • Melengkap dan mengembalikan borang-borang yang dihantar oleh Majlis;
 • Menyemak bil Cukai Taksiran di pautan MyBill di dalam portal MBJB jika anda tidak menerima bil. (Tiada pengecualian denda diberi atas alasan tidak menerima bil Cukai Taksiran).

 

 

Apakah Perbezaan Cukai Taksiran dan Cukai Tanah

Cukai Tanah ialah cukai yang mesti dibayar oleh Tuan Tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri melalui Pejabat Tanah. Cukai Tanah mesti dibayar sepenuhnya mulai 1 Januari setiap tahun dan akan menjadi tunggakan mulai 1 Jun setiap tahun.

Cukai Taksiran atau juga dikenali sebagai "Cukai Pintu' dibayar kepada pihak Berkuasa Tempatan dan perlu dibayar dua kali setahun. Bil cukai taksiran berwarna kuning. Cukai Tanah adalah cukai yang dikenakan bagi tanah hak persendirian dan wajib dibayar sekali setahun kepada pihak Berkuasa Negeri. Bil cukai tanah berwarna biru.