Pengurusan Rekod

Lampiran Saiz
Dasar Keselamatan ICT Kerajaan Negeri Johor dkict2.01.pdf (1.36 MB)
Garis Panduan Penggunaan dan Pengurusan Emel Rasmi MBJB garis-panduan-penggunaan-pengurusan-emel-mbjb.pdf (563.82 KB)
Akta Arkib Negara 2003 akta_arkib_negara_2003.pdf (95.5 KB)
Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) aktarahsiarasmi1972pdf.pdf (84.3 KB)
Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010 dasarpengurusan_rekod.pdf (89.85 KB)
Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam dasar-penilaian-dan-perolehan-rekod-awam-anm.pdf (356.29 KB)
Surat Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2013 - Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi/Persekutuan spa012013.pdf (7.05 MB)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik pkpa012003.pdf (504.8 KB)
Surat MAMPU Ruj. UPTM 159/526/9 Jld 4 (60) - Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan arahankp1107.pdf (1.72 MB)
Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat (Bab VI,VII,VIII) 90131_panduanpengurusanpejabat.pdf (280.38 KB)
Surat Pekeliling Am Bil 1/2003 - Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat Tinggi Kerajaan Di Arkib Negara surat_pekeliling_am_bil_1tahun2003.pdf (124.29 KB)
Surat Pekeliling Am Bil 1/1970 - Mengadakan Suatu Kumpulan Laporan-Laporan Rasmi di Arkib Negara surat_pekeliling_am_1970.pdf (21.81 KB)
Garis Panduan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 garis_panduan_pengelasan_dan_pengelasan_semula.pdf (1.64 MB)
Arahan Teknologi Maklumat 2008, Bab IV - Pengurusan rekod Elektronik arahan_teknologi_maklumat_2007_bab_iv_pengurusan_rekod_elektronik.pdf (388.81 KB)
Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatn Memindah Fai-Fail, Dokumen-Dokumen, Maklumat-Maklumat & Bahan-Bahan Terperingkat garis-panduan-kawalan-dan-peraturan.pdf (475.18 KB)
Manual Pengurusan Rekod MBJB manual-pengurusan-rekod.pdf (451.64 KB)