MENU

Pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru tidak bertanggungjawab diatas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami semasa melayari laman web ini.

TujuanMBJB menyediakan pautan luar daripada laman web MBJB adalah untuk memberi maklumat tambahan yang berguna  dan yang menarik, selaras dengan tujuan asal laman web MBJB.

MBJB tidak boleh mengesahkan ketepatan maklumat dalam laman yang dipautkan.

Pautan ke laman luar tidak boleh dianggapkan sebagai sokongan dari pihak kami atau mana-mana kakitangan kami  kepada maklumat dan produk yang dipaparkan di laman tersebut.
Anda akan tertakluk kepada dasar privasi dan keselamatan laman web luaran apabila mengikuti pautan tersebut.