MENU

1. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

2. Undang-Undang Kecil Iklan (MBJB) 1981

3. Undang-Undang Kecil Iklan (MBJB)(Pindaan) 1990

4. Undang-Undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MBJB) 2004

5. Undang-Undang Kecil Penjaja (MBJB) 1981

6. Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar (MBJB) 1981

7. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MBJB) 1981

8. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MBJB) Pindaan) 2004

9. Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MBJB) 1982

10. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (MBJB) 1985

11. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan sampah Sarap (MBJB) (Pindaan) 2004

12. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (MBJB) Kerajaan Tempatan 1987

13. Undang-Undang Kecil Taman (MBJB) 1987

14. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MBJB) 1988

15. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MBJB) 1990

16. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MBJB) 1995

17. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (MBJB) 1995

18. Undang-Undang Kecil Jalan, Parit Dan Bangunan (Mengkompaun & Kesalahan) (MBJB) 1995

19. Undang-Undang Kecil Kerjatanah (MBJB) 1995

20. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Dataran Bandaraya) (MBJB) 1995

21. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MBJB) 2003

22. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MBJB) (Pindaan) 2004

23. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MBJB) 2003

24. Undang-Undang Kecil Kedai Dobi (MBJB) 2003

25. Undang-Undang Kecil Vandalisme (MBJB) 2003

26. Undang-Undang Kecil Stor Kayu Dan Kerjakayu (MBJB) 2003

27. Undang-Undang Kecil Pasar Malam/Sehari (MBJB) 2003

28. Undang-Undang Kecil Pengawalan & Pengawasan Tempat-Tempat Makan (MBJB) 2004

29. Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MBJB) 2004