MENU

 

FUNGSI UTAMA JABATAN PELESENAN

BAHAGAIAN PELESENAN

UNIT PERMOHONAN LESEN BERISIKO

 

UNIT BY LAW

 

UNIT PERMIT

 

UNIT OPERASI

 

UNIT PENTADBIRAN

 

UNIT IKLAN

 • Terima borang permohonan , semak dokumen dan daftar permohonan baru menggunakan system E-Filling

 

 • Terima borang, cop tarikh penerimaan dan Pendaftaran fail didalam buku log

 

 • buka fail dan sediakan borang laporan pemeriksaan dan dimajukan kepada Pegawai Pemeriksaan

 

 • Menyediakan kertas kerja lessen berisiko bagi dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa untuk kelulusan

 

 

 •  Menyediakan kertas kerja bagi pertimbangan rayuan dan pembatalan langgar syarat ke mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Pelesenan

 

 • Mengemaskini data-data pelesenan untuk permohonan baharu untuk lesen berisiko

 

 • Pengeluaran surat tawaran dan aku janji kepada pelesen

 

 

 

 

 

 

 • Memproses permohonan lesen tidak berisiko dan berisiko sekiranya terdapat ulasan/isu/pematuhan syarat langgar syarat dan lain-lain

 

 • Memproses pembatalan lesen sekiranya tidak patuh syarat

 

 • Memproses permohonan lesen sementara untuk dipatuhi syarat selepas surat tawaran dikeluarkan

 

 • Mengemaskini data-data pelesenan untuk permohonan baharu untuk lesen tidak berisiko

 

 • Memproses permohonan penambahan aktiviti perniagaan dan  penambahan lot premis

 

 • Membuat semakan bagi akaun yang mempunyai tunggakan, kemaskini fail

 

 • Memproses pembaharuan lesen tidak berisiko

 

 • Memproses tuntutan wang amanah
 • Memproses permohonan permit kawasan lapang

 

 • Memproses permohonan permit khemah dihadapan premis/kedai

 

 • Memproses permohonan permit promosi/ruang legar kompleks  dan expo

 

 • Memproses permohonan lesen anjing

 

 • Memproses permohonan baru lesen tidak berisiko untuk pematuhan 3 bulan dari tarikh pengeluaran lesen

 

 • Memproses permohonan lesen secara online

 

 • Memproses permohonan ulasan daripada Pejabat Daerah dan agensi luar

 

 • Memproses permohonan tukar nama syarikat dan pemilik bagi lesen berisiko dan tidak berisiko

 

 • Memproses pembaharuan lesen berisiko

 

 • Memproses permohonan berkenaan papan iklan premis

 

 • Menjalankan pemeriksaan premis dan menyediakan laporan bagi  permohonan baru lesen berisiko untuk pertimbangan Jawatankuasa Kesihatan dan Pelesenan

 

 • Menjalankan pemeriksaan premis beserta laporan  bagi pematuhan syarat untuk pertimbangan Jawatankuasa Kesihatan dan Pelesenan

 

 • Menjalankan pemeriksaan premis beserta laporan bagi permohonan penambahan aktiviti, pertukaran nama syarikat, nama pemilik dan penambahan lot

 

 • Menjalankan pemeriksaan premis beserta laporan yang melanggar syarat pelesenan

 

 • Menjalankan pemeriksaan beserta laporan untuk aduan awam dan pendakwaan

 

 • menjalankan aktiviti/operasi-operasi pemeriksaan lesen/pemutihan/  bersepadu bersama jabatan berkaitan dan agensi luar

 

 • Mengemaskini dan menyemak dasar Pelesenan untuk keperluan semasa

 

 • Memantau dan mengemaskini rekod data-data permohonan lesen perniagaan dan lesen penjaja

 

 • Mengemaskini laporan Perancangan Strategik dan star rating

 

 • Memantau dan memberi maklum balas berkenaan audit dalam dan pemerhatian audit

 

 • Memantau dan mengambil tindakan k etas keperluan audit AI

 

 • Merancang dan memantau aktiviti 5S dan KIK

 

 • Memantau ISO Jabatan

 

 • Merekod dan membuat laporan pendaftaran lesen perniagaan dan lesen penjaja

 

 • Menguruskan  rekod cuti anggota

 

 • Menguruskan dan merekod daftar asset

 

 • Mengurus dan kemaskini rekod aset Jabatan

 

 • Menguruskan pelupusan rekod Jabatan
 • Memproses dan membuat semakan permohan  iklan luar bagi permohonan bunting,sepanduk, billboard, giant banner, wrapping, billboard, sky sign

 

 • Memproses permohonan tukar visual bagi iklan luar

 

 • Memproses

permohonan elektronik bunting

 

 • Menyediakan perakuan kelulusan mengikut arahan yang dikeluarkan

 

 • Membuat dan mengemaskini rekod permohonan iklan luar

 

 • Menjalankan operasi roboh iklan luar beserta membuat laporan operasi

 

 • Bertanggungjawab dalam menguruskan mesyuarat operasi roboh

 

 • Menjalankan pemantauan permohonan iklan luar selepas dilesenkan

 

 

 

 • Menjalankan pemeriksaan dan siasatan beserta laporan untuk aduan awam dan kompaun

 

 • Memantau iklan luar dengan mengeluarkan/ menampal notis(papan iklan tiada kelulusan) ditapak bagi menurunkan papan iklan berkenaan

 

 • Menyemak fail-fail permohonan  yang telah diluluskan bagi mengeluarkan notis tuntutan bayaran lesen iklan/billboard yang tertunggak
 • menjalankan aktiviti/operasi-operasi pemeriksaan lesen/pemutihan/  bersepadu bersama jabatan berkaitan dan agensi luar

 

AKTIVITI BAHAGIAN PELESENAN

 • Mengeluarkan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan
 • Mengeluarkan Lesen Sementara untuk Lesen Sementara ruang legar di Kompleks membeli belah dan lesen sementara hadapan kedai
 • Mengeluarkan permit Lesen Sementara  Kawasan lapang untuk kedai makan
 • Mengeluarkan notis pembaharuan Lesen Premis Perniagaan
 • Mengeluarkan kompaun untuk peniaga tanpa lesen dan peniaga yang lewat membayar Lesen Premis Perniagaan
 • Mengeluarkan saman kepada peniaga tanpa lesen dan melanggar peraturan undang-undang kecil
 • Memproses pembaharuan Lesen Premis Perniagaan untuk kelulusan Jawatankuasa Pelesenan
 • Memproses tukar pemilik/tambah aktiviti /tambah premis/pembatalan/rayuan semula Lesen Premis Perniagaan dan Iklan
 • Menguruskan kutipan hasil Unit Lesen Premis Perniagaan
 • Mengawal perniagaan yang beroperasi dalan kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru   

AKTIVITI UNIT IKLAN

 • Memproses permohonan lesen mendirikan papanIklan jenis Billboard & Unipole
 • Memproses lesen gegantung/sepanduk
 • Menguruskan kutipan hasil Unit Iklan
 • Menguruskan kerja-kerja meroboh papan Iklan

 

 

 
             

 

UNIT PENTADBIRAN

 

UNIT IKLAN

       
 • Mengemaskini dan menyemak dasar Pelesenan untuk keperluan semasa

 

 • Memantau dan mengemaskini rekod data-data permohonan lesen perniagaan dan lesen penjaja

 

 • Mengemaskini laporan Perancangan Strategik dan star rating

 

 • Memantau dan memberi maklum balas berkenaan audit dalam dan pemerhatian audit

 

 • Memantau dan mengambil tindakan k etas keperluan audit AI

 

 • Merancang dan memantau aktiviti 5S dan KIK

 

 • Memantau ISO Jabatan

 

 • Merekod dan membuat laporan pendaftaran lesen perniagaan dan lesen penjaja

 

 • Menguruskan  rekod cuti anggota

 

 • Menguruskan dan merekod daftar asset

 

 • Mengurus dan kemaskini rekod aset Jabatan

 

 • Menguruskan pelupusan rekod Jabatan
 • Memproses dan membuat semakan permohan  iklan luar bagi permohonan bunting,sepanduk, billboard, giant banner, wrapping, billboard, sky sign

 

 • Memproses permohonan tukar visual bagi iklan luar

 

 • Memproses

permohonan elektronik bunting

 

 • Menyediakan perakuan kelulusan mengikut arahan yang dikeluarkan

 

 • Membuat dan mengemaskini rekod permohonan iklan luar

 

 • Menjalankan operasi roboh iklan luar beserta membuat laporan operasi

 

 • Bertanggungjawab dalam menguruskan mesyuarat operasi roboh

 

 • Menjalankan pemantauan permohonan iklan luar selepas dilesenkan

 

 

 

 • Menjalankan pemeriksaan dan siasatan beserta laporan untuk aduan awam dan kompaun

 

 • Memantau iklan luar dengan mengeluarkan/ menampal notis(papan iklan tiada kelulusan) ditapak bagi menurunkan papan iklan berkenaan

 

 • Menyemak fail-fail permohonan  yang telah diluluskan bagi mengeluarkan notis tuntutan bayaran lesen iklan/billboard yang tertunggak
 • menjalankan aktiviti/operasi-operasi pemeriksaan lesen/pemutihan/  bersepadu bersama jabatan berkaitan dan agensi luar