Info Bahagian Pelesenan

FUNGSI UTAMA JABATAN PELESENAN

UNIT OPERASI

BAHAGAIAN PELESENAN
UNIT PERMOHONAN LESEN BERISIKO UNIT BY LAW UNIT PERMIT UNIT OPERASI UNIT PENTADBIRAN UNIT IKLAN
 • Terima borang permohonan , semak dokumen dan daftar permohonan baru menggunakan system E-Filling
 • Terima borang, cop tarikh penerimaan dan Pendaftaran fail didalam buku log
 • buka fail dan sediakan borang laporan pemeriksaan dan dimajukan kepada Pegawai Pemeriksaan
 • Menyediakan kertas kerja lessen berisiko bagi dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa untuk kelulusan
 •  Menyediakan kertas kerja bagi pertimbangan rayuan dan pembatalan langgar syarat ke mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Pelesenan
 • Mengemaskini data-data pelesenan untuk permohonan baharu untuk lesen berisiko
 • Pengeluaran surat tawaran dan aku janji kepada pelesen
 • Memproses permohonan lesen tidak berisiko dan berisiko sekiranya terdapat ulasan/isu/pematuhan syarat langgar syarat dan lain-lain
 • Memproses pembatalan lesen sekiranya tidak patuh syarat
 • Memproses permohonan lesen sementara untuk dipatuhi syarat selepas surat tawaran dikeluarkan
 • Mengemaskini data-data pelesenan untuk permohonan baharu untuk lesen tidak berisiko
 • Memproses permohonan penambahan aktiviti perniagaan dan penambahan lot premis
 • Membuat semakan bagi akaun yang mempunyai tunggakan, kemaskini fail
 • Memproses pembaharuan lesen tidak berisiko
 • Memproses tuntutan wang amanah
 • Memproses permohonan permit kawasan lapang
 • Memproses permohonan permit khemah dihadapan premis/kedai
 • Memproses permohonan permit promosi/ruang legar kompleks dan expo
 • Memproses permohonan lesen anjing
 • Memproses permohonan baru lesen tidak berisiko untuk pematuhan 3 bulan dari tarikh pengeluaran lesen
 • Memproses permohonan lesen secara online
 • Memproses permohonan ulasan daripada Pejabat Daerah dan agensi luar
 • Memproses permohonan tukar nama syarikat dan pemilik bagi lesen berisiko dan tidak berisiko
 • Memproses pembaharuan lesen berisiko
 • Memproses permohonan berkenaan papan iklan premis
 • Menjalankan pemeriksaan premis dan menyediakan laporan bagi permohonan baru lesen berisiko untuk pertimbangan Jawatankuasa Kesihatan dan Pelesenan
 • Menjalankan pemeriksaan premis beserta laporan bagi pematuhan syarat untuk pertimbangan Jawatankuasa Kesihatan dan Pelesenan
 • Menjalankan pemeriksaan premis beserta laporan bagi permohonan penambahan aktiviti, pertukaran nama syarikat, nama pemilik dan penambahan lot
 • Menjalankan pemeriksaan premis beserta laporan yang melanggar syarat pelesenan
 • Menjalankan pemeriksaan beserta laporan untuk aduan awam dan pendakwaan
 • menjalankan aktiviti/operasi-operasi pemeriksaan lesen/pemutihan/ bersepadu bersama jabatan berkaitan dan agensi luar
 • Mengemaskini dan menyemak dasar Pelesenan untuk keperluan semasa
 • Memantau dan mengemaskini rekod data-data permohonan lesen perniagaan dan lesen penjaja
 • Mengemaskini laporan Perancangan Strategik dan star rating
 • Memantau dan memberi maklum balas berkenaan audit dalam dan pemerhatian audit
 • Memantau dan mengambil tindakan k etas keperluan audit AI
 • Merancang dan memantau aktiviti 5S dan KIK
 • Memantau ISO Jabatan
 • Merekod dan membuat laporan pendaftaran lesen perniagaan dan lesen penjaja
 • Menguruskan rekod cuti anggota
 • Menguruskan dan merekod daftar asset
 • Mengurus dan kemaskini rekod aset Jabatan
 • Menguruskan pelupusan rekod Jabatan
 • Memproses dan membuat semakan permohan iklan luar bagi permohonan bunting,sepanduk, billboard, giant banner, wrapping, billboard, sky sign
 • Memproses permohonan tukar visual bagi iklan luar
 • Memproses
 • permohonan elektronik bunting
 • Menyediakan perakuan kelulusan mengikut arahan yang dikeluarkan
 • Membuat dan mengemaskini rekod permohonan iklan luar
 • Menjalankan operasi roboh iklan luar beserta membuat laporan operasi
 • Bertanggungjawab dalam menguruskan mesyuarat operasi roboh
 • Menjalankan pemantauan permohonan iklan luar selepas dilesenkan
 • Menjalankan pemeriksaan dan siasatan beserta laporan untuk aduan awam dan kompaun
 • Memantau iklan luar dengan mengeluarkan/ menampal notis(papan iklan tiada kelulusan) ditapak bagi menurunkan papan iklan berkenaan
 • Menyemak fail-fail permohonan yang telah diluluskan bagi mengeluarkan notis tuntutan bayaran lesen iklan/billboard yang tertunggak
 • menjalankan aktiviti/operasi-operasi pemeriksaan lesen/pemutihan/ bersepadu bersama jabatan berkaitan dan agensi luar

 

AKTIVITI BAHAGIAN PELESENAN

 • Mengeluarkan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan
 • Mengeluarkan Lesen Sementara untuk Lesen Sementara ruang legar di Kompleks membeli belah dan lesen sementara hadapan kedai
 • Mengeluarkan permit Lesen Sementara Kawasan lapang untuk kedai makan
 • Mengeluarkan notis pembaharuan Lesen Premis Perniagaan
 • Mengeluarkan kompaun untuk peniaga tanpa lesen dan peniaga yang lewat membayar Lesen Premis Perniagaan
 • Mengeluarkan saman kepada peniaga tanpa lesen dan melanggar peraturan undang-undang kecil
 • Memproses pembaharuan Lesen Premis Perniagaan untuk kelulusan Jawatankuasa Pelesenan
 • Memproses tukar pemilik/tambah aktiviti /tambah premis/pembatalan/rayuan semula Lesen Premis Perniagaan dan Iklan
 • Menguruskan kutipan hasil Unit Lesen Premis Perniagaan
 • Mengawal perniagaan yang beroperasi dalan kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru

 

AKTIVITI UNIT IKLAN

 • Memproses permohonan lesen mendirikan papanIklan jenis Billboard & Unipole
 • Memproses lesen gegantung/sepanduk
 • Menguruskan kutipan hasil Unit Iklan
 • Menguruskan kerja-kerja meroboh papan Iklan