Direktori Menara MBJB

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
MENARA MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
NO.1 JALAN LINGKARAN DALAM, BUKIT SENYUM,
80300 JOHOR BAHRU, JOHOR

Jabatan / No.Telefon

LOBI (PENGAWAL KESELAMATAN)
07-2198010

Aras 1
Jabatan / No.Telefon

UNIT ADUAN
07-2282532
TALIAN ADUAN
07-2198000
TOL FREE ADUAN
1-300-88-0146

Aras 3
Jabatan / No.Telefon

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
07-2198074
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
07-2198039

Aras 4
Jabatan / No.Telefon

BAHAGIAN PELESENAN
07-2198295
BAHAGIAN PELESENAN (IKLAN)
07-2198297
CAWANGAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)
07-2198276
UNIT PUSAT SEHENTI(OSC)
07-2198285

Aras 5
Jabatan / No.Telefon

BAHAGIAN HASIL
07-2198050
BAHAGIAN PERBELANJAAN
07-2198095
BAHAGIAN PEROLEHAN
07-2198045

Aras 6
Jabatan / No.Telefon

JAB. PENILAIAN (PENILAIAN)
07-2198231
JAB. PENILAIAN (UNIT TUNGGAKAN)
07-2198233
JAB. PENILAIAN (PENSWASTAAN)
07-2198234
JAB. PENILAIAN (PENGURUSAN HARTA)
07-2198243

Aras 7
Jabatan / No.Telefon

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
07-2198186
UNIT DASAR, INOVASI & LATIHAN
07-2198113
UNIT HAL EHWAL ISLAM
07-2198210
UNIT PENTADBIRAN
07-2198166

Aras 8
Jabatan / No.Telefon

UNIT UNDANG-UNDANG
07-2198257
UNIT AUDIT DALAM
07-2198268
UNIT INTEGRITI
07-2198117

Aras 9
Jabatan / No.Telefon

BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN
07-2198238
BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN
07-2198246
BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS)
07-2198197

Aras 10
Jabatan / No.Telefon

BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN
07-2198237
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN
07-2198236
BAHAGIAN PROJEK BANGUNAN
07-2198143

Aras 11
Jabatan / No.Telefon

BAHAGIAN KEJURUTERAAN
07-2198129
BAHAGIAN SALIRAN & PENGURUSAN SUNGAI
07-2198125

Aras 12
Jabatan / No.Telefon

PEJABAT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM
07-2198054
PEJABAT SETIAUSAHA (PA SETIAUSAHA)
07-2282626
PEJABAT AM PEJABAT SETIAUSAHA
07-2282625
FAX: 07-2282624
PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA (PA TIMBALAN SETIAUSAHA)
07-2282510
PEJABAT AM PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA
07-2282511
FAX: 07-2282512

Aras 13
Jabatan / No.Telefon

PEJABAT DATUK BANDAR (PA DATUK BANDAR)
07-2282600
PEGAWAI KHAS PEJABAT DATUK BANDAR - PEGAWAI TADBIR N41
07-2212700
FAX: 07-2230619

Aras 14
Jabatan / No.Telefon

PEJABAT LUAR TAPAK SEMAIAN
07-2446661
LANDSKAP
07-2282536/07-2282570
SWM
07-3317097
SWM HOTLINE
1-800-88-7472
PRESGO
07-3868000
MBJB JOHOR JAYA
07-3573314