Pelan Strategik MBJB 2021 - 2025

Pelan Strategik MBJB

Memperkukuh daya tahan Johor Bharu ke arah bandaraya bertaraf antarabangsa, berbudaya dan lestari

image