Pewartaan Kenderaan Buruk Untuk Pelupusan Januari 2021 Sehingga Disember 2022 Dan Motosikal Buruk Untuk Pelupusan Januari 2013 hingga Disember 2018 Di Bawah Seksyen 116 (Akta 133) Telah Diwartakan pada 25 Januari 2024