Pengurangan Kompaun Trafik 50% 1 Mac - 30 September 2024

PENGURANGAN KOMPAUN TRAFIK 50%

MBJB kini menawarkan pengurangan kompaun sebanyak 50% terhad pada kesalahan-kesalahan trafik seperti di bawah bermula 1 Mac hingga 30 September 2024.

Jelaskan kompaun anda di mana-mana kaunter MBJB atau bayar secara atas talian di aplikasi E-Khidmat, PBTPay atau MBJBSpot.

Pengurangan Kompaun