Bengkel Pengurusan Strata 2024

3 Mac 2024 | Dewan Kenanga Menara MBJB

Sekitar Bengkel Pengurusan Strata 2024 yang disempurnakan oleh Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha MBJB, di Dewan Kenanga Menara MBJB. Bengkel Pengurusan Strata 2024 ini bertujuan memberi pendedahan, ilmu serta pemerkasaan komuniti strata. Selain itu, bengkel ini juga bertujuan memberi penerangan berkaitan tanggungjawab pemaju, badan pengurusan bersama (JMB) mahupun perbadanan pengurusan (MC) dalam menjalankan urusan pengurusan akaun JMB/MC di dalam kawasan bangunan berstrata; serta menerangkan prosedur Undang-Undang Kecil Akta Pengurusan Strata 2013.

Bengkel Pengurusan Strata

Bengkel Pengurusan Strata