Info Bahagian Ukur Bahan

FUNGSI BAHAGIAN UKUR BAHAN

PRA KONTRAK

 • Menyediakan dokumen tender, Dokumen Meja Tender dan dokumen sebut harga
 • Menyediakan iklan tender
 • Menyediakan iklan sebut harga
 • Mengurus Penjualan dokumen sebut harga / tender
 • Menyediakan kertas perakuan tender / sebut harga
 • Menguruskan mensyuarat Jawatakuasa Penilaian tender dan sebut harga

POS KONTRAK

 • Menyediakan Surat Setuju Terima tender
 • Menyediakan surat setuju terima Sebutharga dan boring perjanjian Inden Kerja
 • Menguruskan polisi Insurans dan Bon Perlaksanaan untuk tender.
 • Menguruskan permohonan Deed Of Assigment( DOA ) bagi tender.
 • Menyediakan Dokumen Kontrak
 • Menguruskan pelepasan Bon Perlaksanaan (Tender Sahaja ).
 • Menguruskan perlantikan perunding
 • Menguruskan data-data tender, sebutharga dan lantikan terus
 • Membuat pelarasan kadar harga bagi projek Majlis