MENU

Fungsi Bahagian Ukur Bahan

  • Memastikan Lembaga tender bersidang dalam tempoh (3) minggu selepas Jawatan Kuasa Penilaian Tender selesai.
  • Memastikan Jawatan Kuasa Sebut Harga bersidang dalam tempoh (2) minggu selepas Jawatan Kuasa Penilaian Sebut Harga selesai.
  • Memastikan perolehan diuruskan secara telus, adil dan saksama serta member nilai faedah yang terbaik.