Info Bahagian Penjaja

BAHAGIAN PENJAJA

UNIT PEMBANGUNAN PENJAJA UNIT KAWALAN PENJAJA UNIT OPERASI PENJAJA UNIT PENDAKWAAN
 • Melaksanakan tugas seperti penyediaan kertas kerja untuk kelulusan Jawatankuasa Pelesenan dan mesyuarat yang berkaitan permohonan baharu, tukar pemilik, menambah/menukar petak/kawasan, menukar jenis jualan dan pembatalan lesen penjaja pasar malam dan pasar pagi, gerai Majlis dan swasta, take away, luton van, pasar majlis dan swasta
 • Menyediakan kertas kerja permohonan tahun baru cina, promosi jualan/car boothsales, food truck dan solar stall
 • Menyediakan kertas kerja dasar dan garis panduan bagi dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa
 • Menyediakan kertas kerja, merekod permohonan dan status permohonan lesen penjaja, bazar ramadhan dan lemang untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa
 • Menyediakan kertas kerja dan carta alir proses kerja (SOP) berkaitan unit pengurusan penjaja bagi menyelaraskan tindakan yang diambil terhadap permohonan
 • Meminda dan menambahbaik prosuder kualiti permohonan lesen penjaja sebgaimana arahan Jabatan/Bahagaian/Unit berdasarkan laporan audit dalam dan luar, audit ISO
 • Menyediakan dan meminda senarai semak dokumen sokongan, tatacara permohonan berdasarkan arahan terkini dan penambahbaik system computer Pelesenan
 • Menyediakan menyemak dan menganalisis data laporan kutipan hasil permohonan pembatalan dan tunggukan lesen penjaja
 • Merekod mengemaskini dan membuat analisis berkenaan laporan perancangan strategic bahagaian penjaja
 • Memberi maklumbalas ke atas surat-surat daripada Jabatan luar
 • Menyelaras program-program perjumpaan, taklimat dan ceramah atau mesyuarat
 • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan (Research & Development) yang berkaitan dengan pembagunan penjaja dikawasan MBJB
 • Menjalankan kawalan dan pemantauan aktiviti penjaja setelah permohonan lesen baru diluluskan dan dibatalkan
 • Memantau dan menyelia aduan serta kerja-kerja luar pejabat melibatkan permohonan baru, rayuan dan penyiasatan
 • Menguruskan urusan temudga keseluruhan Pasar Malam, Bazar JB dan Dataran MBJB
 • Mengatur dan membuat penyelarasan dengan jabatan-jabatan berkaitan untuk tujuan lawatan dan operasi serta turut serta/hadir sama dalam lawatan tapak dan operasi bersama jabatan berkaitan
 • Menyelaras dan hadir sama dalam kerja-kerja gotong royong
 • Menguruskan penggredan premis makanan bagi penjaja dan gerai-gerai milik Majlis serta swasta
 • Menjalankan pemeriksaan dan membuat bancian kawasan penjaja seperti pasar pagi, pasam malam pasar karat, pasar borneo dan lain-lain lagi
 • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan (Research & Development) yang berkaitan dengan pembagunan penjaja dikawasan MBJB
 • Bersama-sama unit operasi penjaja menjalankan aktiviti/operasi-operasi pemeriksaan penjaja tanpa lesen/pemutihan/bersepadu bersama jabatan berkaitan dan agensi luar
 • Menyelaras program klinik Pelesenan Penjaja
 • Menjalankan pemeriksaan premis dan menyediakan laporan bagi permohonan baru lesen penjaja untuk pertimbangan Jawatankuasa
 • Menjalankan pemeriksaan premis dan menyediakan laporan bagi permohonan rayuan lesen penjaja untuk pertimbangan Jawatankuasa
 • Menjalankan pemeriksaan dan pemantauan pelesen atau penganjuran yang melanggar syarat Pelesenan
 • Menjalankan pemeriksaan penggredan premis makanan bagi penjaja dan gerai-gerai milik Majlis serta swasta
 • Menjalankan operasi penjaja aktiviti/operasi-operasi pemeriksaan penjaja tanpa lesen/pemutihan/bersepadu bersama jabatan berkaitan dan agensi luar
 • Menjalankan pemeriksaan beserta menyediakan laporan untuk aduan awam dan pendakwaan
 • Mengambil tindakan terhadap kes-kes yang berkaitan tiada lesen yang sah daripada MBJB
 • Menjalankan pemeriksaan tapak dan membuat laporan pemeriksaan untuk diambil tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan

AKTIVITI BAHAGIAN PENJAJA

 • Pengeluaran lesen penjaja untuk Lesen Pasar Malam, Lesen Gerai (MBJB) dan Lesen Pasar (Awam & Persendirian).
 • Pengeluran Lesen Sementara untuk Jualan Buah-buahan bermusim, promosi jualan di kawasan lapang (Jom Heboh, Program Cuti Sekolah , Takeaway, Gerai Tepi Jalan , Pasar Pagi , Bazar Ramadan , Juadah berbuka puasa , Bazar Deepavali , Bazar Tahun Baru/Krismas dan Bazar Hari kebangsaan.
 • Menguruskan Kutipan Hasil Unit Penjaja.
 • Menguruskan pembaharuan, tukar pemilik, pembatalan dan rayuan semula lesen penjaja.
 • Menyediakan maklumat / data peniaga / Penjaja.
 • Pembangunan Peniaga/Penjaja iaitu Pelaksanaan program pembangunan keusahawanan Peniaga, Pemantauan penyertaan Bumiputra dan Dasar Ekonomi Baru dan Penyediaan ruang-ruang niaga.
 • Perancangan Pembangunan Penjaja untuk Kawasan Pasar Malam , Kawasan Pasar Pagi Kawasan Penjaja Sementara.
 • Penyediaan Bajet Pembangunan Peniaga/Penjaja.