Info Bahagian Penilaian

img

FUNGSI BAHAGIAN PENILAIAN

 1. PENILAIAN SEMULA (PS)
 2. PINDAAN KEPADA SENARAI NILAIAN
 3. PROSES BANTAHAN NILAIAN CUKAI HARTA
 4. CARUMAN BANTU KADAR
 5. PERMOHONAN REMISI
 6. PENDAFTARAN NOTIS PINDAHMILIK (BORANG I & J)
 7. PERMOHONAN SURAT SOKONGAN SIJIL PERAKUAN PEMATUHAN DAN PENYIAPAN (CCC)/SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (SKM)
 8. PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN CUKAI HARTA
 9. PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN REKOD PEGANGAN BERCUKAI
 10. PENGURUSAN PENTADBIRAN, PEROLEHAN, BAJET JABATAN, PERSURATAN DAN PENGURUSAN MESYUARAT
 11. KAWALAN DAN PELUPUSAN ASET DAN INVENTORI
 12. MENGAWALSELIA SENARAI NILAIAN
 13. MENGEMASKINI MAKLUMAT SENARAI NILAIAN
 14. MEMBUAT CARIAN MAKLUMAT
 15. MENGURUS DAN MENGUATKUASA TUNGGAKAN CUKAI HARTA
 16. TINDAKAN MENDAFTAR KAVEAT PEGANGAN
 17. TINDAKAN MENARIK BALIK KAVEAT PEGANGAN
 18. TINDAKAN SITAAN CUKAI HARTA
 19. TINDAKAN MAHKAMAH BAGI PEGANGAN CUKAI HARTA YANG TERTUNGGAK
 20. SEMAKAN KE ATAS BIL YANG TIDAK DAPAT DISERAH
 21. PROSES PERMOHONAN BAYARAN ANSURAN
 22. PROGRAM KESEDARAN CUKAI HARTA