MENU

FUNGSI BAHAGIAN PENILAIAN

Fungsi utama Bahagian Penilaian adalah mengawal dan menyelenggara senarai nilaian pegangan-pegangan bercukai di dalam kawasan pentadbiran Majlis bagi tujuan mengenakan Cukai Harta.  Cukai harta merupakan sumber hasil yang utama untuk setiap Pihak Berkuasa Tempatan dan juga  Majlis Bandaraya Johor Bahru iaitu 63% daripada jumlah keseluruhan hasil Majlis.

Kadar Taksiran Cukai Harta Kadar Cukai Harta bagi tahun 2015 yang digunapakai adalah seperti di  Jadual 1 di bawah.    

 

BIL

JENIS PEGANGAN

KADAR CUKAI

1

Perumahan

0.12%

2

Perumahan Kos Rendah

0.11%

3

Perumahan Rizab Melayu

0.04%

4

Perdagangan

0.27%

5

Perusahaan

0.30%

6

Tanah Pertanian  

0.07%

7

Kampung Senibong

0.07%