Info Bahagian Arborikultur

FUNGSI  BAHAGIAN ARBORIKULTUR

  • Mengawal selia dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan landskap di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru.
  • Penyelenggaraan cantasan terutamanya pokok-pokok utama dan landskap yang mendatangkan bahaya kepada keselamatan harta benda dan nyawa orang ramai.
  • Penyediaan pengurusan rekod inventori pokok.
  • Menguruskan aduan awam.
  • Menyediakan khidmat pengurusan data dan inventori pokok.
  • Memproses permohonan kelulusan pelan landskap CPC dan ulasan Kebenaran Merancang (KM).
  • Semaian anak-anak benih untuk tujuan hiasan dan landskap.