MENU

FUNGSI  BAHAGIAN ARBORIKULTUR

 • Mengawal selia dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan landskap di dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru.
   
 • Penyelenggaraan cantasan terutamanya pokok-pokok utama dan landskap yang mendatangkan bahaya kepada keselamatan harta benda dan nyawa orang ramai.
   
 • Penyediaan pengurusan rekod inventori pokok.
   
 • Menguruskan aduan awam.
   
 • Menyediakan khidmat pengurusan data dan inventori pokok.
   
 • Memproses permohonan kelulusan pelan landskap CPC dan ulasan Kebenaran Merancang (KM).
   
 • Semaian anak-anak benih untuk tujuan hiasan dan landskap.