PERMOHONAN BAHARU DAN PEMBAHARUAN LESEN PERNIAGAAN & IKLAN TAHUN 2021 TELAH DIBUKA MULAI 1 OKTOBER 2020 - 31 DISEMBER 2020