Pembaharuan Lesen Pernigaan dan Iklan Tahun 2024 Mulai 1 Oktober - 31 Disember 2023

PEMBAHARUAN LESEN PERNIAGAAN & IKLAN TAHUN 2024

Mulai 1 Oktober hingga 31 Disember 2023.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang MBJB di www.mbjb.gov.my  , emel di pelesenan@mbjb.gov.my atau hubungi Jabatan Pelesenan MBJB di talian: 07-219 8293 / 8149 / 8294 / 8295 / 8296 / 8297.

Pembaharuan Lesen 2024

Pembaharuan Lesen 2024

Pembaharuan Lesen 2024

Pembaharuan Lesen 2024