NOTIS PENUTUPAN DATARAN BANDARAYA JOHOR BAHRU BERMULA 10 NOVEMBER - 6 DISEMBER 2020 ATAU SELAGI TEMPOH PKPB BERKUATKUASA.