Sekitar Mesyuarat Penuh MBJB Bil 12/2023 Dewan Inai Merah, Menara MBJB 31 Disember 2023 (Ahad)