Bahagian Direktori Penguatkuasaan

img

FUNGSI UMUM BAHAGIAN/JABATAN

 • Melaksanakan tindakan penguatkuasaan berdasarkan undang undang Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133), dan undang-undang kecil yang diguna pakai oleh MBJB.
 • Menjalankan rondaan secara berkala di setiap zon Ahli Majlis berdasarkan jadual rondaan.
 • Merancang dan melaksanakan pemeriksaan secara berkala keatas penjaja, gerai, premis perniagaan dan perindustrian dalam aspek penguatkuasaan.
 • Mengeluarkan notis amaran dan tawaran kompaun yang bersalahan di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT).
 • Melaksanakan tindakan sitaan keatas sebarang pelanggaran undang-undang yang dikuatkuasakan oleh MBJB.
 • Melaksanakan tindakan operasi penguatkuasaan seperti :
 • Operasi meroboh struktur bangunan yang didirikan tanpa kebenaran yang sah daripada MBJB.
 • Operasi premis perniagaan tanpa lessen perniagaan yang sah daripada MBJB
 • Operasi penjaja tanpa lessen perniagaan yang sah daripada MBJB
 • Operasi halangan barang – barang perniagaan yang diletakkan/ditinggalkan di tempat awam dibawah pentadbiran MBJB.
 • Operasi menurukan iklan – iklan haram dan tanpa permit yang sah daripada MBJB.
  • Melaksanakan rondaan dan mengalihkan kenderaan menghalang, kenderaan terbiar dan buruk di kawasan pentadbiran MBJB.
  • Mengeluarkan tawaran kompaun keatas kenderaan – kenderaan yang menghalang di tempat awam.
  • Membuat kawalan lalulintas bagi majlis – majlis rasmi yang dianjurkan oleh pihak kerajaan.
  • Menjalankan operasi bersepadu bersama lain – lain agensi penguatkuasaan seperti PDRM, Imigresen, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan lain – lain.
  • Mengawal selia dan memantau kawasan pentadbiran MBJB melalui CCTV yang dipasang di pusat Bandar dan kawasan sekitarnya.
  • Menyediakan fail – fail bagi tujuan pendakwaan dan tindakan saman di mahkamah.
  • Mengenal pasti kerosakkan infrastruktur dan tindakan jabatan lain sebelum menjadi aduan awam.
  • Menjalankan siasatan dan mengambil tindakan penguatkuasaan berdasarkan aduan awamyang diterima.
  •  Menguruskan barang – barang sitaan seperti :
   • Proses Penyimpanan
   • Proses Tuntutan
   • Proses Pelupusan