MENU

Sekitar Bengkel Kajian Keberkesanan Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal PBT Johor di KSL Resort yang diadakan pada 12-14 November 2017.

Bengkel telah dirasmikan oleh Setiausaha Bahagian (Kerajaan Tempatan), Haji Mohd Khir Johari Bin Salleh.
Bengkel Kajian Keberkesanan Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal PBT Johor