Info Bahagian Projek Bangunan

Bahagian Projek Bangunan

img

Bahagian ini terdiri dari 13 orang anggota yang diketuai oleh Arkitek J41.  Bahagian Projek Bangunan berfungsi sebagaimana berikut :

  • Melaksanakan kerja-kerja membina bangunan baru MBJB
  • Melaksanakan Kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan MBJB.
  • Melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan bangunan yang bukan milik MBJB melalui peruntukan luar (contoh: Tabung Penyelenggaraan 1 Malaysia).