Unit Dasar Inovasi & Latihan

CARTA ORGANISASI UNIT DASAR, INOVASI & LATIHAN

img

FUNGSI UNIT DASAR, INOVASI & LATIHAN

 • Urusetia bagi Konvensyen Kumpulan Inovasi Dan Kreatif (KIK) di :-
 • Peringkat MBJB
 • Peringkat Negeri
 • Peringkat Kebangsaan
 • Penyelaras bagi PelaksanaanPersijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
 • Penyelarasan Pelaksanaan Pelan Strategik :-
 • Mengadakan Bengkel Penyediaan Pelan Strategik
 • Mengadakan Majlis Pelancaran Pelan Strategik
 • Mengedarkan Pelan Strategik Kepada Jabatan/ Bahagian dan Ahli Majlis
 • Mengatur SKT Tahunan berdasarkan Pelan Strategik yang telah diedarkan
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik
 • Menyelaras Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti/Pensijilan MS ISO 9001: 2015
 • Mengemaskini Dasar-Dasar yang digunapakai oleh MBJB dari semasa ke semasa.
 • Memantau dan memastikan Myportfolio disediakan oleh setiap anggota di setiap jabatan/bahagian.
 • Urusetia bagi menyediakan Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan setiap bulan.
 • Menganjurkan Pertandingan Anugerah Kualiti MBJB seperti Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA), Pengurusan Stor dan Pengurusan Fail.
 • Perancangan Keperluan Latihan Dalaman dan mengenalpasti keperluan latihan.
 • Pengendalian Kursus Dalaman mengikut takwim dan ‘ad-hoc’.
 • Pengendalian Kursus Luaran.
 • Pengendalian Lawatan Penanda Arasan / Lawatan Sambil Belajar / Lawatan Kerja.
 • Menguruskan peperiksaan bagi pengesahan jawatan anggota.
 • Pengendalian Permohonan Menjalankan Latihan Industri / Peralihan.
 • Menguruskan Program Membudaya Al-Quran Peringkat Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Carta Alir Proses Pemohonan Menjalankan Latihan Industri/Peralihan

img