PEMBERITAHUAN:PERMOHONAN PENDAFTARAN NOTIS JUALAN ATAU PINDAHMILIK(BORANG I) HANYA BOLEH DIBUAT SELEPAS BAYARAN CUKAI HARTA DIJELASKAN

PERMOHONAN PENDAFTARAN NOTIS JUALAN ATAU PINDAHMILIK (BORANG I) HANYA BOLEH DIBUAT SELEPAS BAYARAN CUKAI HARTA DIJELASKAN -  PENGGUNAAN SALINAN RESIT CUKAI HARTA PENGGAL 2/2022 SELEPAS 1 JULAI 2022

img