Pemberitahuan : Penyediaan Bil Cukai Harta MBJB Bagi Penggal 2/2024 Sedang Di Dalam Proses Penyelenggaraan Data

Perhatian kepada warga Bandaraya Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Adalah dimaklumkan, Majlis Bandaraya Johor Bahru dalam proses penyelenggaraan data bagi penyediaan Bil Cukai Harta Penggal 2/2024. Sehubungan dengan itu, Bil Cukai Harta masih dalam peringkat penyediaan.

Bil cukai harta penggal 2/2024 akan diserahkan di alamat surat menyurat selepas kerja kerja penyediaan data dan cetakan bil selesai.