NOTIS PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN SEMULA AKTIVITI PERNIAGAAN PASAR MALAM / PASAR PAGI / PASAR KHAS / BAZAR JB / PASAR TANI (BUKAN PTK) DI KAWASAN PENTADBIRAN MBJB MULAI 21 OKTOBER 2020