KEPUTUSAN MESYUARAT J/K TENDER BIL 6/2018 BERTARIKH 24 OKTOBER 2018