MENU

VISI JABATAN KEWANGAN
KE ARAH PENGURUSAN KEWANGAN YANG MAMPAN

MISI JABATAN KEWANGAN
Berusaha ke arah pengurusan kewangan yang cekap, tepat, sistematik dan berhemat

OBJEKTIF JABATAN KEWANGAN

 • Meningkatkan kutipan hasil Majlis melalui Pengurusan Kewangan yang cekap.
 • Memastikan kemudahan tempat letak kereta di kawasan MBJB disediakan dengan teratur dan diselenggara untuk kemudahan awam.
 • Meningkatkan kecekapan urusan-urusan pembayaran selaras dengan peraturan yang digunapakai.
 • Memastikan rekod-rekod kewangan diselenggara dan dikemaskini dengan lengkap dan teratur.

FUNGSI JABATAN KEWANGAN

 • Menguruskan Bajet Majlis
 • Menguruskan Perbelanjaan
 • Menguruskan Akaun
 • Mentadbir Tempat Letak Kereta
 • Menguruskan Pentadbiran Hasil
 • Menguruskan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEWANGAN

DENGAN INI MEMBERI  KOMITMEN BAHAWA:-

 • Kami akan memberikan layanan mesra apabila berurusan dengan anda.
 • Memastikan bil-bil cukai harta dihantar kepada pembayar cukai selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) minggu selepas bermulanya setiap penggal.
 • Resit pembayaran akan diberikan serta merta apabila bayaran diterima.
 • Cek pembayaranbagi setiap tuntutan akan disiapkandalam masa 7hari dari tarikh tuntutan lengkap diterima daripada Jabatan Pelaksana.
 • Memastikan Penguatkuasaan tempat letak kereta dilaksanakan dengan cekap, adil dan saksama.
 • Lembaga tender bersidang dalam tempoh (3) minggu selepas Jawatan Kuasa Penilaian Tender selesai.
 • Jawatan Kuasa Sebut Harga bersidang dalam tempoh (2) minggu selepas Jawatan Kuasa Penilaian Sebut Harga selesai.
 • Memastikan perolehan diuruskan secara telus, adil dan saksama serta member nilai faedah yang terbaik.