MENU

UNIT BELANJA & BAJET

  • Menguruskan Perbelanjaan.
  • Menguruskan Bajet Majlis.
  • Mengurus Panjar Wang Runcit.

UNIT AKAUN

  • Menyelenggara rekod-rekod kewangan.
  • Mengurus pembiayaan kemudahan kredit melalui institusi kewangan.
  • Menyediakan penyata kewangan dan laporan bulanan yang berkaitan.
  • Mengurussetiakan mesyuarat JPKA, Jawatankuasa Pelaburan dan Pemeriksaan Tunai Akhir Tahun.