MENU

Fungsi dan peranan Bahagian Undang-undang

Bahagian Undang-undang berfungsi sebagai nadi utama kepada pentadbiran dan pengurusan Majlis Bandaraya Johor Bahru dengan menguruskan hal ehwal undang-undang berkaitan Majlis termasuk memberi nasihat undang-undang, mengendalikan kes-kes sivil melibatkan Majlis, melaksanakan tindakan saman, penyediaan dan semakan kontrak & perjanjian, penguatkuasaan undang-undang dan perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang.

Bagi memastikan fungsi-fungsi ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan, Bahagian Undang-undang dibahagikan kepada empat (4) unit utama yang berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti yang ditetapkan mengikut fungsi bahagian iaitu:-

 • Unit Pentadbiran;
 • Unit Penguatkuasaan Perundangan;
 • Unit Khidmat Nasihat Perundangan; dan
 • Unit Sokongan Perundangan

Unit Pentadbiran

 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran pejabat, perkhidmatan anggota, bajet & perolehan, Aset & Inventori, bekalan Buku Kompaun & Kad Kuasa Anggota, Perwakilan Kuasa serta dokumen Pelantikan Datuk Bandar dan Ahli Majlis.

Unit Penguatkuasaan Perundangan - Seksyen Penguatkuasaan & Polis Bantuan

 • Mengendalikan urusan berkaitan aktiviti-aktiviti penyerahan saman, pelaksanaan Waran Tangkap, penyerahan notis kesalahan / tunggakan sewa / tunggakan kompaun / tunggakan cukai harta / lesen, kawalan aman sesi persidangan mahkamah, kawalan keselamatan kutipan hasil / kaunter bergerak / mesyuarat berkaitan Pesuruhjaya Bangunan / mengiringi Orang Kena Saman yang gagal membayar denda ke penjara / operasi cukai harta & operasi penguatkuasaan.
 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran dan perkara-perkara berkaitan perjalanan prosiding Mahkamah Majistret (Majlis Bandaraya) Johor Bahru.

Unit Penguatkuasaan Perundangan - Seksyen Tindakan Sokongan Penguatkuasaan

 • Urusetia kepada Mesyuarat Teknikal Penguatkuasaan majlis Bandaraya Johor Bahru di mana komposisi ahli mesyuarat merupakan wakil jabatan/bahagian yang terlibat dengan pelaksanaan tindakan penguatkuasaan. Agenda tetap mesyuarat merupakan perbincangan berkaitan isu-isu tindakan penguatkuasaan dan permasalahan mengenainya, tindakan penguatkuasaan yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Majlis serta yang diadukan melalui Aduan Awam, program penguatkuasaan dan lain-lain perkara berkaitan. Sebanyak 16 sesi mesyuarat dan 4 sesi operasi bersepadu bersama jabatan terlibat telah diadakan sepanjang tahun 2015 yang mana sebanyak lebih kurang 71 isu telah dibincangkan dan diambil tindakan penguatkuasaan.
 • Urusetia kepada Acara Pelelongan Majlis Bandaraya Johor Bahru yang mengendalikan urusan pelelongan barang-barang sitaan Jabatan Penguatkuasaan, barang-barang sitaan tunggakan cukai harta dan barang-barang lain yang diputuskan untuk dilelong oleh Pegawai Pengawal Majlis Bandaraya Johor Bahru.
 • Menguruskan tindakan undang-undang bagi kes-kes tunggakan cukai harta dan tunggakan sewa gerai Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Unit Khidmat Nasihat Perundangan

 • Menguruskan kajian dan penyediaan ulasan perundangan, membantu Unit Latihan dalam pengendalian kursus dalaman berkaitan undang-undang termasuk penyediaan bahan rujukan/nota latihan peserta, melaksanakan proses penggubalan bagi Undang-undang Kecil, Akta dan Perintah Lalulintas Jalan, mengendalikan urusan pewartaaan perundangan/pemberitahuan dan menyelenggara dokumen berkaitan Penurunan/Perwakilan Kuasa.

Unit Sokongan Perundangan - Seksyen Tindakan Saman

 • Menguruskan proses tindakan saman bagi kesalahan-kesalahan perancangan, bangunan, pelesenan, kebersihan, kacau ganggu, halangan dan letak kereta serta mengendalikan prosiding pendakwaan kes-kes berkenaan di Mahkamah Majistret (Majlis Bandaraya) Johor Bahru.

Unit Sokongan Perundangan - Seksyen Penswastaan/Perjanjian

 • Menguruskan penyediaan dan semakan perjanjian bagi projek-projek penswastaan/penyewaan premis dan tanah majlis / penyewaan gerai-gerai Majlis, MAO dan MOU berkaitan Majlis dan mengendalikan tindakan undang-undang berhubung perkara-perkara tersebut.