Info Bahagian Teknologi Maklumat

img

FUNGSI UNIT APLIKASI

 • Bertanggungjawab membangunkan sistem baru.
 • Memperkembangkan sistem yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa.
 • Menyelenggara Sistem ePBT Johor dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pihak pengguna.
 • Menguruskan sistem eKhidmat bagi pembayaran atas talian.

FUNGSI UNIT TEKNIKAL & RANGKAIAN

 • Perolehan peralatan ICT (komputer, mesin pencetak, alat ganti computer, toner dan lain-lain)
 • Penyelenggaraan komputer secara berkala.
 • Penyelenggaraan komputer secara ad-hoc iaitu dibaiki secara dalaman.
 • Menyelenggara Pusat Data Utama Ibu Pejabat MBJB.
 • Memastikan keselamatan rangkaian dan Pusat Data MBJB.
 • Khidmat sokongan ICT

FUNGSI UNIT PORTAL , MULTIMEDIA DAN R&D

 • Mengurus laman web rasmi.
 • Merekabentuk persembahan grafik multimedia.
 • Mengkaji teknologi yang baru mengenai sistem dan multimedia.
 • Menguruskan emel rasmi.
 • Menguruskan iklan LED di pejabat dan Dataran Bandaraya.
 • Memberi khidmat nasihat dalam merekabentuk bahan multimedia.
 • Menyelenggara sistem-sistem yang berada di bawah seliaan unit.
 • Mengurus hal ehwal pentadbiran am BTM.