MENU

Fungsi Bahagian Taman Awam

  • MBJB persekitaran penghijauan dan keindahan Menjaga,menyelenggara dan mempertingkatkan
  • Menghijaukan semula kawasan-kawasan dalam pentadbiran yang terjejas akibat pembangunan
  • Menambah dan meningkatkan taraf kemudahan-kemudahan rekreasi dan riadah kepada warga kota
  • Membantu mengawal pembangunan menerusi pengenaan syarat-syarat dan  kawalan pelan landskap
  • Merancang, membina dan menghias pembangunan taman awam bagi kemudahan warga kota MBJB
  • Menghias pengeluaran dan keperluan bahan-bahan taman bagi tujuan pengindahan kawasan dan penghijauan kawasan MBJB