Info Bahagian Saliran & Pengurusan Sungai

BAHAGIAN SALIRAN DAN PENGURUSAN SUNGAI

Diketuai oleh Penolong Pengarah Kejuruteraan (Saliran). Bahagian ini terdiri dari :

  • Unit Projek dan Penyelenggaraan
  • Unit Pembetungan
  • Unit Pelan Infrastruktur