Info Bahagian Korporat & Perhubungan Awam

FUNGSI BAHAGIAN KORPORAT & PERHUBUNGAN AWAM

UNIT KORPORAT

 • Urusan Lawatan Dari Pihak Luar
 • Urusan Manual Korporat MBJB
 • Urusan Skuad Perwira
 • Urusan Penghargaan
 • Urusan Taklimat
 • Urusan Penyediaan Takwim Mesyuarat MBJB
 • Urusan Video Korporat
 • Menguruskan ‘Corporate Social Responsibility'
 • Mengendalikan Jawapan Dewan (Dewan Undangan Negeri Johor)
 • Membuat teks ucapan Datuk Bandar.
 • Urusan Pakaian Korporat

UNIT PENERBITAN & DOKUMENTASI

Urusan Penerbitan- Penerbitan Buletin MBJB,

 • Penerbitan Laporan Tahunan MBJB
 • Penerbitan bahan-bahan yang lain secara cetakan luar seperti Naskah Yaasin, Kalendar, Diari, Buku Cenderamata, Pamplet, Buku Info dll.,
 • Penerbitan bahan-bahan bercetak yang lain secara cetakan dalaman, Bahan-bahan Promosi (Gegantung & Kain Rentang)
 • Urusan Edaran Bahan- bahan Cetakan.

Urusan Pentadbiran Galeri MBJB dan Johor Visitor Centre

 • Penyediaan bahan pameran galeri.
 • Percetakan bahan pameran
 • Susunatur bahan pameran & kebersihan galeri
 • Perkhidmatan kaunter galeri
 • Aktiviti sampingan

UNIT PERHUBUNGAN AWAM

 • Mengendalikan Aduan-Aduan Awam
 • Mengendalikan Aduan-AduanDaripada Biro Pengaduan Awam, JPM
 • Memantau facebook Datuk Bandar.
 • Mengendalikan Perjalanan Kaunter Setempat MBJB.
 • Melaksanakan Kajian Kepuasan Pelanggan MBJB (CSI)
 • Menjalin Hubungan Baik Dan Publisiti Dengan Pihak Media.
 • Mengendalikan Keratan Akhbar
 • Mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan MBJB.

UNIT PENTADBIRAN

Urusan Surat Dan Fail Masuk

 • Urusan Surat Dan Fail Keluar
 • Urusan Sistem Fail
 • Urusan Penyimpanan Fail Dan Rekod
 • Urusan Pelupusan Fail Dan Rekod
 • Urusan Cuti
 • Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Bahagian
 • Urusan Kerja-kerja Fotostat / Salinan
 • Urusan Pendaftaran Aset Alih
 • Urusan Pelupusan Aset Alih
 • Urusan Hapuskira Aset Alih
 • Urusan Penyelenggaraan Rekod Stok Bekalan Pejabat
 • Urusan Perolehan
 • Urusan Bayaran
 • Urusan Cenderamata
 • Urusan Penyediaan Laporan Kehadiran Bulanan Anggota.
 • Urusan Pengendalian Telefon
 • Urusetia 5S
 • Urusan Penyelenggaraan Daftar Bil Berkomputer (Sistem e-PBT)
 • Pengurusan Acara Dan Urus Setia Majlis / Program Anjuran MBJB.