MENU

FUNGSI BAHAGIAN KORPORAT  & PERHUBUNGAN AWAM

UNIT KORPORAT

 • Urusan Lawatan Dari Pihak Luar
 • Urusan Manual Korporat MBJB
 • Urusan Skuad Perwira
 • Urusan Penghargaan
 • Urusan Taklimat
 • Urusan Penyediaan Takwim Mesyuarat MBJB
 • Urusan Video  Korporat
 • Menguruskan  ‘Corporate Social Responsibility'   
 • Mengendalikan Jawapan Dewan (Dewan Undangan Negeri Johor)
 • Membuat teks ucapan Datuk Bandar.
 • Urusan Pakaian Korporat

UNIT PENERBITAN & DOKUMENTASI

Urusan Penerbitan- Penerbitan Buletin MBJB,

 • Penerbitan Laporan Tahunan MBJB
 • Penerbitan bahan-bahan   yang lain secara cetakan luar seperti Naskah Yaasin, Kalendar, Diari, Buku Cenderamata,   Pamplet, Buku Info dll.,
 • Penerbitan bahan-bahan bercetak yang lain secara cetakan dalaman, Bahan-bahan Promosi           (Gegantung & Kain Rentang)
 • Urusan Edaran Bahan- bahan Cetakan.

  Urusan Pentadbiran Galeri MBJB dan Johor Visitor Centre

 • Penyediaan bahan pameran galeri.
 • Percetakan bahan pameran
 • Susunatur bahan pameran & kebersihan galeri
 • Perkhidmatan kaunter  galeri
 • Aktiviti sampingan

UNIT PERHUBUNGAN AWAM

 • Mengendalikan Aduan-Aduan Awam
 • Mengendalikan Aduan-AduanDaripada Biro Pengaduan Awam, JPM
 • Memantau facebook Datuk Bandar.
 • Mengendalikan Perjalanan Kaunter Setempat MBJB.
 • Melaksanakan Kajian Kepuasan Pelanggan MBJB (CSI)
 • Menjalin Hubungan Baik Dan Publisiti Dengan Pihak Media.
 • Mengendalikan Keratan Akhbar
 • Mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan MBJB.

UNIT PENTADBIRAN
 

 • Urusan Surat Dan Fail Masuk
 • Urusan Surat Dan Fail Keluar
 • Urusan Sistem Fail
 • Urusan Penyimpanan Fail Dan Rekod
 • Urusan Pelupusan Fail  Dan Rekod
 • Urusan Cuti
 • Penyediaan Anggaran Perbelanjaan Bahagian
 • Urusan Kerja-kerja Fotostat / Salinan
 • Urusan Pendaftaran Aset Alih
 • Urusan Pelupusan Aset Alih
 • Urusan Hapuskira Aset Alih
 • Urusan Penyelenggaraan Rekod Stok Bekalan Pejabat
 • Urusan Perolehan
 • Urusan Bayaran
 • Urusan Cenderamata
 • Urusan Penyediaan Laporan Kehadiran Bulanan Anggota.
 • Urusan Pengendalian Telefon
 • Urusetia 5S
 • Urusan Penyelenggaraan Daftar Bil Berkomputer (Sistem e-PBT)
 • Pengurusan Acara Dan Urus Setia Majlis / Program Anjuran MBJB.

UNIT PENSWASTAAN & PELABURAN

 • Merangka dan mencadang dasar-dasar berkenaan penswastaan untuk dibawa ke Jawatankuasa Penswastaan bagi persetujuan dan pengesahan.
 • Membuat pelawaan tawaran projek kepada syarikat swasta yang berkelayakan berdasarkan garis panduan pelawaan projek penswastaan Majlis.
 • Memantau dan menyelia perlaksanaan pembinaan dan pengurusan projek di atas tanah Majlis yang dibangunkan oleh syarikat swasta yang ditawarkan projek penswastaan berkenaan.
 • Melakukan semakan dari semasa ke semasa prestasi kemajuan dan pengurusan projek supaya jadual pembinaan yang telah dipersetujui.
 • Mengurus harta-harta yang diperolehi daripada projek penswastaan (sebagai pulangan pelaburan projek Majlis) setelah projek disiapkan oleh syarikat swasta.
 • Memantau prestasi projek dari segi pulangan kepada Majlis dan pembangunan yang telah dipersetujui.
 • Membuat pemantauan di semua tapak projek penswastaan dari semasa ke semasa untuk dibentangkan ke dalam mesyuarat berkaitan.
 • Memastikan syarikat yang terlibat dengan projek-projek penswastaan menjelaskan bayaran mengikut jadual.Mengenalpasti projek-projek yang bermasalah dengan mengambil langkah awal untuk membaikpulih masalah yang timbul.
 • Membuat semakan dan kajian kadar sewa di pasaran dan mengenalpasti tanah-tanah Majlis yang berpotensi untuk dimajukan secara penswastaan yang mana perlaksanaan pembangunan tanah berkenaan akan diserahkan kepada pihak syarikat swasta yang berkelayakan.
 • Merancang projek-projek pembangunan yang boleh dibangunkan di atas tanah Majlis selaras dengan pembangunan setempat dan Bandaraya Johor Bahru umumnya.
 • Menilai, menganalisa dan mengkaji viabiliti cadangan projek yang diterima oleh pihak swasta dengan mengambil kira pulangan pelaburan kepada Majlis untuk dibawa ke jawatankuasa berkaitan bagi oleh pertimbangan pihak Majlis.
 • Memastikan semua projek penswastaan sedia ada berjalan dengan lancar berpandukan kepada persetujuan dan perjanjian yang telah ditandatangani.
 • Melaporkan kepada pentadbiran Majlis mengenai status projek-projek penswastaan yang dilaksanakan.
 • Mengumpul dan mengemaskini dasar-dasar MBJB untuk dikompilasi dan dibukukan sebagai rujukan Majlis.