MENU

Jabatan Kejuruteraan diketuai oleh Pengarah Kejuruteraan Ir Sulaiman bin Mohamad Taib. Jabatan ini terdiri dari 4 Bahagian iaitu:

BAHAGIAN PENGANGKUTAN BANDAR

Diketuai oleh Timbalan Pengarah Kejuruteraan Puan Mazlifah binti Isa. Bahagian ini mempunyai

 • Unit Lalulintas dan Pengangkutan Awam
 • Unit Lampu Isyarat dan CCTV
 • Unit Lampu Jalan

BAHAGIAN KEJURUTERAAN AWAM

Diketuai oleh Penolong Pengarah Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam). Bahagian ini mempunyai

 • Unit Projek dan Penyelenggaraan
 • Unit Peruntukan Luar
 • Unit Permit
 • Unit Pelan Infrastruktur

BAHAGIAN SALIRAN DAN PENGURUSAN SUNGAI

Diketuai oleh Penolong Pengarah Kejuruteraan (Saliran). Bahagian ini mempunyai

 • Unit Projek dan Penyelenggaraan
 • Unit Pembetungan
 • Unit Pelan Infrastruktur

BAHAGIAN BENGKEL KEJURUTERAAN

Diketuai oleh Penolong Pengarah Kejuruteraan (Bengkel Kejuruteraan) Tuan Hj Fadhil bin Talibin. Bahagian ini mempunyai

 • Unit Tindakan Cepat
 • Unit Kejuruteraan Awam
 • Unit Elektrikal
 • Unit Mekanikal