Tawaran Iklan Sebutharga Kerja-Kerja Pembinaan Fasiliti dan Infrastruktur Pengangkutan Awam Di Laluan Baharu Bas Muafakat Johor - Bahagian Perolehan Perbadanan Pengangkutan Awam Johor (PAJ)

Tawaran Iklan bagi Sebut Harga Kerja-Kerja Pembinaan Fasiliti dan Infrastruktur Pengangkutan Awam Di Laluan Baharu Bas Muafakat Johor.

 

Sebut Harga Kerja-Kerja Pembinaan Fasiliti dan Infrastruktur Pengangkutan Awam Di Laluan Baharu Bas Muafakat Johor