NOTIS PEMAKLUMAN : BERKUATKUASA 25 OKTOBER 2020 (AHAD) MBJB TIDAK LAGI MENERIMA CEK (PERSENDIRIAN/SYARIKAT) UNTUK SEMUA URUSAN PEMBAYARAN BIL/PERKHIDMATAN