Sekitar Program Sebaran dan Pelancaran Komponen Bandar Pintar, Bandar Rendah Karbon dan Bandar Selamat Melalui Pelan Pemajuan, Garis Panduan Perancangan MBJB 2023 serta ‘Johor Fast Lane MBJB’ di Dewan Kenanga, Menara MBJB

Sekitar Program Sebaran dan Pelancaran Komponen Bandar Pintar, Bandar Rendah Karbon dan Bandar Selamat Melalui Pelan Pemajuan, Garis Panduan Perancangan MBJB 2023 serta ‘Johor Fast Lane MBJB’ di Dewan Kenanga, Menara MBJB
 
Rabu, 22 Februari 2023 | Sekitar Program Sebaran dan Pelancaran Komponen Bandar Pintar, Bandar Rendah Karbon dan Bandar Selamat Melalui Pelan Pemajuan, Garis Panduan Perancangan MBJB 2023 serta ‘Johor Fast Lane MBJB’ di Dewan Kenanga, Menara MBJB.
 
Program ini adalah bertujuan untuk mewujudkan persekitaran MBJB yang lebih kondusif, berkualiti dan mampan; memastikan hasrat kerajaan seperti agenda bandar pintar, bandar rendah karbon dan bandar selamat dapat dilaksanakan dengan penglibatan pemacu-pemacu industri seperti pemaju, perunding dan pelaksana di tapak; serta memperkemaskan syarat-syarat kelulusan yang telah ditetapkan melalui pemantauan dan pemeriksaan secara berkala.