Bengkel Penstrukturan dan Pengwujudan Jawatan Baharu MBJB

Rabu, 7 Februari 2024 | Opero Hotel, Southkey

MBJB telah menganjurkan Bengkel Penstrukturan dan Pengwujudan Jawatan Baharu di Opero Hotel Southkey. Bengkel bertujuan membincangkan penubuhan unit-unit baharu dan pengukuhan peranan Unit Bandar Pintar, Unit Ekonomi, Unit Pelancongan, Unit Hubungan Antarabangsa serta Unit Strategik & Projek Khas dalam memberikan lebih banyak impak positif kepada bandar raya Johor Bahru dalam tahun-tahun akan datang.

Bengkel Penstrukturan dan Pengwujudan Jawatan Baharu MBJB

Bengkel Penstrukturan dan Pengwujudan Jawatan Baharu MBJB