URUSAN PINDAH MILIK HARTA KINI BOLEH DIBUAT SECARA ATAS TALIAN

Urusan Pindah Milik Harta Kini Boleh Dibuat Secara Atas Talian melalui http://johor.ekhidmat.my atau imbasan QR CODE sepertimana paparan.

img