MENU
Pemberitahuan

Pemberitahuan Waktu Operasi UTC

UTC MBJB hanya beroperasi pada 30/12/2016 | JUMAAT 8:30 Pagi - 12:15 Tengah Hari dan
hanya akan beroperasi seperti biasa pada hari 01/01/2017 | Ahad 8:30 Pagi - 9:30 Malam