Johor Fast Lane (JFL MBJB)

Inisiatif Pelaksanaan Johor Fast Lane MBJB (JFL MBJB)

Johor Fast Lane (JFL) MBJB merupakan satu proses pemajuan yang dilaksanakan secara pantas dan tangkas bermula daripaa sebelum kelulusan pelan sehingga bangunan siap bina ditapak seterusnya kebenaran beroperasi dalam masa yang singkat melalui gabungan proses di peringkat kelulusan pelan, pembinaan di tapak, CCC dan lesen pengoperasian.

Pihak pemaju dan perunding yang berhasrat untuk membangunkan pemajuan melalui pelaksanaan JFL  MBJB boleh menghubungi Pihak urusetia Pusat Setempat (OSC) MBJB 

Klik pada Imej untuk Maklumat Lanjut

Johor Fast Lane MBJB