MENU
Layari Blog Cuepacs di http://cuepacs.blogspot.com/

Amalgamalated National Union Local Authorities Employees (ANULAE) atau Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja PIHAK BERKUASA Tempatan SEMENANJUNG MALAYSIA adalah sebuah Kesatuan Sekerja  di bawah gabungan terbesar CUEPACS dan terunggul di Pihak Berkuasa Tempatan. ANULAE merupakan satu-satunya Kesatuan yang berdaftar untuk Pihak Berkuasa Tempatan di Semenanjung Malaysia.  Ditubuhkan pada 1 April 1963 dengan No. Pendaftaran 342.  ANULAE pernah dianugerahkan sebagai Kesatuan contoh Sektor Awam  pada tahun 1997 dan 2012.

PENUBUHAN DAN PERJUANGAN SERTA HALA TUJU ANULAE

TUJUAN PENUBUHAN

 • Memajukan kepentingan ahli dalam perusahaan, kemasyarakatan dan pengetahuan
 • Mengatur perhubungan di antara pihak majikan dan pekerja
 • Memajukan kebajikan ahli dari segi kebendaan, kemasyarakatan dan pelajaran
 • Mengadakan skim bantuan dan kebajikan untuk ahli
 • Menganjurkan kursus, seminar dan dialog
 • Menerbitkan berita dan majalah
 • Meningkatkan kecekapan serta disiplin di kalangan ahli

AGENDA WAWASAN

 • Penubuhan Jawatankuasa Perhubungan di peringkat Negeri
 • Penubuhan forum perundingan Majlis Bersama Negeri (MBN)
 • Penubuhan Majlis Bersama Jabatan-KPKT dengan ANULAE Semenanjung Malaysia
 • Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan
 • Penganjuran Konvensyen Pekerja-Pekerja Pihak Berkuasa Tempatan
 • Mempertahan serta mengekalkan keunggulan ANULAE sebagai Kesatuan Sekerja yang diiktiraf bagi pekerja-pekerja Pihak Berkuasa Tempatan

PENGLIBATAN PEGAWAI/AHLI ANULAE DALAM KESATUAN GABUNGAN

 • Majlis Bersama Kebangsaan bagi pekerja-pekerja Sains dan Teknologi dalam kumpulan Sokongan (MBK S&T)
 • Majlis Bersama Kebangsaan bagi pekerja-pekerja Am dalam kumpulan Sokongan (MBK AM)
 • Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS)