Sistem Pengurusan Nilai (SPAN 2.0) MBJB 01/09/2023 - 30/11/2023

Sistem Pengurusan Nilai (SPAN 2.0) MBJB 01/09/2023 - 30/11/2023 

Pengisian Maklumat Soal-Selidik Sistem Pengurusan Nilai (SPAN 2.0)  Mulai 01/09/2023 - 30/11/2023 Melalui Pautan  Penilaian Ideal, Peribadi dan Organisasi MBJB  atau Mengimbas Kod QR Ideal Peribadi Organisasi sepertimana poster.

Semua Pegawai dan Anggota MBJB hendaklah mengimbas Kod QR, Mengisi Maklumbalas dan Menghantar bagi Memastikan Penilaian Melalui Aplikasi SPAN 2.0 ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

SPAN 2.0