KEPUTUSAN MESYUARAT J/K TENDER BIL 21/2018 BERTARIKH 18 OKTOBER 2018