KEPUTUSAN MESYUARAT J/K TENDER BIL 8/2018 BERTARIKH 8 OKTOBER 2018