MENU

MBJB telah menerima insentif daripada Kerajaan Negeri Johor atas Pencapaian Cemerlang 5 Bintang Pengauditan Indeks Akauntabiliti (AI) bagi tahun 2016. Insentif berkenaan telah disampaikan oleh YB Dato' Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor.
 5 BINTANG INDEKS AKAUNTABILITI 2016