Chief Information Officer (CIO)

img-cio

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) MBJB - Pengarah Khidmat Pengurusan , Majlis Bandaraya Johor Bahru


Nama : ABDUL AZIZ BIN ITHNIN
Emel : aziz@mbjb.gov.my
No. Telefon : 07-2198105
No. Faks : 07-2230619

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT MBJB
  • Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi
  • Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MBJB
  • Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MBJB