Pemberian Rebat Cukai, Pengecualian Denda dan Kempen Bil Digital

Dimaklumkan bahawa Pihak Berkuasa Negeri telah bersetuju memberi rebat 30% untuk bayaran cukai harta tahun 2024 ke atas kenaikan cukai bagi penguatkuasaan Senarai Nilaian dan Kadar Cukai Baru. Pemberian rebat ini tidak termasuk harta-harta Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan di bawah Sumbangan Membantu Kadar (SMK) dan Caruman Bantu Kadar (CBK).

Pemberian rebat 30 % ini tidak terlaksana kepada mana-mana pegangan yang cukai hartanya kekal, pegangan yang tiada kenaikan cukai atau mana-mana pegangan yang mengalami penurunan cukai daripada cukai tahun sebelumnya. Manakala tiada pengenaan denda kepada pemilik pegangan bagi bayaran taksiran Penggal Pertama Tahun 2024.

MyBill

 

 

Pemberian Rebat Cukai, Pengecualian Denda dan Kempen Bil Digital

 

Pemberian Rebat Cukai, Pengecualian Denda dan Kempen Bil Digital