MENU

Pembersihan Kawasan

Kerja-kerja pembersihan kawasan melibatkan pemotongan rumput di tanah rezab kerajaan (seperti di tepi jalan), pembersihan parit tepi jalan dan pembersihan jalanraya. Kerja ini tidak termasuk di dalam kawasan pentadbiran pangsapuri, kondominium, institusi atau komplek perniagaan kerana ianya perlu diselenggara oleh Perbadanan Pengurusan komplek berkenaan. Majlis telah menetapkan pembersihan kawasan dibuat seperti berikut:

 

 Potong Rumput  2 kali sebulan
 Bersih Parit  2 kali sebulan
 Sapu Jalan

 2 kali sebulan (rumah kediaman)

 Setiap hari (kawasan rumah kedai)

 

 

 

Tanggungjawab Penduduk

1) Parit awam tidak boleh ditutup
2) Bercucuk tanam tidak dibenarkan di atas rezab MBJB
3) Tidak dibenarkan membuat apa-apa aktiviti di atas parit
4) Tidak dibenarkan membuang sampah ke dalam parit atau rezab MBJB
5) Sila hubungi talian dibawah bagi aduan:

a. 1 800 222 800 SWM Sdn Bhd (24jam)
b. 019-7780200 talian SMS SWM Sdn Bhd
c. 07-2282605 MBJB (waktu pejabat)

 

Jadual Pungutan Sampah

Rumah Kediaman Kawasan Kedai
  • 3 hari seminggu iaitu :-
    • a. Isnin / Rabu / Jumaat
    • b. Selasa / Khamis / Sabtu
  • Setiap hari kecuali hari Ahad