MENU

Tanggungjawab Penduduk/pemilik Rumah

1) Menyediakan tong sampah beroda dan bertutup satu (1) unit bagi setiap rumah (teres/berbandung/sebuah) bermuatan 80-120 liter.

2) Sampah yang boleh dikitar semula (botol kaca, plastic, kertas dan tin) hendaklah diasingkan dari sampah sisa makanan.

    

3) Sampah sisa makanan hendaklah dimasukkan ke dalam plastik dan diikat kemas seterusnya dimasukkan ke dalam tong sampah tersebut.

4) Tong sampah tersebut hendaklah diletakkan di luar pagar pada hari-hari jadual pungutan sampah dijalankan. Sampah-sampah yang boleh dikitar semula hendaklah dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di sebelah tong atau dihantar ke pusat pengumpulan kitar semula yang berhampiran dan setelah sampah dipungut tong hendaklah disimpan di dalam pagar rumah.

 

5) Jika pungutan sampah gagal dijalankan atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas ini bolehlah menghubungi talian berikut :

i) 1 800 222 800 SWM Sdn Bhd (24jam)
ii) 019-7780200 talian SMS SWM Sdn Bhd
iii) 07-2282605 MBJB (waktu pejabat)

6) Jika tuan/puan ingin mengetahui jadual pungutan sampah di tempat tuan/puan bolehlah menghubungi talian tersebut di atas atau boleh merujuk papan kenyataan yang diletakkan di taman perumahan.

Papan Kenyataan